Priser/Økonomi

Priser / Økonomi:

Forældrebetaling:Tilskud:Samlet betaling:
Prisen for en fuldtidsplads: (Max 45 timer)Kr. 1.963,- mdl.Kr. 5.187,- mdl.Kr. 7.150- mdl.
Prisen for en deltidsplads:(Max 35 timer)Kr. 1.688- mdl.Kr. 5.062,- mdl.Kr. 6.750,- mdl.

 

 

Tilskuddet fra kommunen udgør 75% af den samlede betaling med et max. månedlig tilskud på kr. 5.187,- (2018 tal… pristalsreguleres årligt.)

De gældende papirer udfylder vi sammen her i dagplejen. 

Betaling 12 mdr. om året til bankkonto via PBS.  Min konto har jeg anført på  blanketten – Aftale om børnepasning -.  Der betales forud månedsvis den sidste hverdag i måneden. Betaling er den samme under ferie/sygdom.

 

Der ydes søskenderabat.

Man kan ikke søge friplads.